Om oss

Åbolands Bildkonstskola KonsTila är en 40 år gammal privat  konstskola i Pargas. Bildkonstkolan grundades av Pargas konstförening Pictura men sedan januari 2021 blev den en del av Åbolands Ungdomsförbund ÅUF:s verksamhet.

Det finns nio grupper och över 80 elever från olika låg- och högstadium i KonsTila. Grupperna undervisas 1,5 timme per vecka, förutom elever under skolåldern, Små Konstforskare, som undervisas 45 min per vecka. Grupperna är tvåspråkiga. Terminsavgiften är 150€, utom för Små Konstforskare som är 90€. 

KonsTila  ger grundläggande konstundervisning i bildkonst åt barn i åldern 5 – 18 år. Vi följer den undervisningsplan som Utbildningsstyrelsen har fastställt för grundläggande konstundervisning i bildkonst (allmänn läroplan). Man kan studera i konstskolan i olika perioder, korta eller längre. Man kan komma med även i högstadieåldern och studera med elever i samma ålder. En elev får slutbetyget när hon/han har avlagt 500 studieveckor som uppnås under ungefär 7 år.

Bekanta dig med vår läroplan för grundläggande konstundervisning nedan. Mer om grundläggande konstundervisning på: www.artsedu.fi

Åbolands bildkonstskola KonsTila
Fredrikaplan 4, Pargas

Åbolands Ungdomsförbund rf.
www.auf.fi