Kontakt

Programansvarig

Stella Tiisala

stella@auf.fi
050 551 6500

Lärare, Konstnär

Maarit Puhakka

arjamaarit.puhakka@gmail.com
050 361 2137

Verksamhetsledare

Tove Salovaara

tove.salovaara@auf.fi
045-8957353

Verksamhetskoordinator, fakturering

Nelli Salonen

nelli@auf.fi
044-2379760

Eftersom våra lärare ofta arbetar kvällstid når du dem bäst mellan kl. 12-14.

Facebook och Instagram: @konstila

Åbolands bildkonstskola KonsTila
Fredrikaplan 4, Pargas

Åbolands Ungdomsförbund rf.
www.auf.fi