Kontakt

Programansvarig, lärare

Stella Tiisala

stella@auf.fi
050 551 6500

Bildkonstlärare

Sonja Dragon

sonja@auf.fi
040 728 99 27

Verksamhetsledare

Tove Salovaara

tove.salovaara@auf.fi
045-8957353

Verksamhetskoordinator, fakturering

Nelli Salonen

nelli@auf.fi
044-2379760

Eftersom våra lärare ofta arbetar kvällstid når du dem bäst mellan kl. 12-14. OBS! Vid frågor om elevplatser, kontakta programansvariga Stella Tiisala.

Facebook och Instagram: @konstila

Åbolands bildkonstskola KonsTila
Fredrikaplan 4, Pargas

Åbolands Ungdomsförbund rf.
www.auf.fi