Elevinfo

GRUPPER 2023-2024

SMÅ KONSTFORSKARE -PIENET TAIDETUTKIJAT tvåspråkig grupp (barn under skolåldern) 5-6 -åriga / torsdag kl. 16.30-17.15

ÅK 1-2 grupp Aalto / torsdag kl. 14.15-15.45

ÅK 1-2 grupp Da Vinci / tisdag kl. 13.15-14.45

ÅK 1-3 grupp Gallen-Kallela / måndag kl. 17.00-18.30

ÅK 3-4 grupp Simonsson / onsdag kl. 14.15-15.45

ÅK 4-6 grupp Schjerfbeck / onsdag kl. 16-17.30

ÅK 5-6 grupp Picasso / måndag kl. 15.15-16.45

ÅK 7-9 + unga ända upp till 18 -år grupp Warhol / tisdag kl. 15.15-16.45

ÅK 7-9 + unga ända upp till 18 -år grupp Banksy / torsdag kl. 17.30-19

Arbetstider hösttermin 2023

Grundläggande konstundervisning:

-Arbetstider: Hösttermin 21.8-18.12.2023

-Höstlov (vecka 42)

Små Konstforskare (under skolåldern):

-Arbetstider: Hösttermin 7.9.-30.11.2023

-Höstlov (vecka 42)

Terminsavgift

Terminsavgiften för Små konstforskare 90€/termin. För alla andra grupper är terminsavgiften 150€/termin. All material ingår i priset. Man kan prova på 2 gånger. Man förbinder sig att betala hela terminsavgiften från och med den tredje undervisningsgången. Om eleven slutar efter det betalas inte terminsavgiften tillbaka. Åbolands bildkonstkola KonsTila förbehåller sig rätten att fakturera terminsavgiften i sin helhet (även i rater) om vårdnadshavaren inte avbokar platsen innan den tredje undervisningsgången.

Åbolands bildkonstskola KonsTila betalar inte heller tillbaka terminsavgifter om undervisningen måste avbrytas eller bytas till distansundervisning på grund av utomstående omständigheter.

Subventionerad terminsavgift

Från och med vårterminen 2021 finns det möjlighet att ansöka om subventionerad terminsavgift som är 50% av den normala avgiften. Subventionerad terminsavgift beviljas för en termin åt gången.

Subventionerade terminsavgifter erbjuds för att trygga deltagande för elever vars familjer har det ekonomiskt utmanande. En fritt formulerad ansökan med bilagor skickas till auf[ät]auf.fi  och riktas till Åbolands Ungdomsförbunds verksamhetsledare. Bilagor som ska tilläggas är uppgifter om inkomst och skatteintyg. Uppgifterna granskas endast av verksamhetsledare och kassör på Åbolands Ungdomsförbund och bilagorna bevaras endast en termin. Man kan ansöka om subventionerad terminsavgift varje termin.  

Man kan få subventionerad terminsavgift för två syskon men man kan inte få syskonrabatt på en subventionerad terminsavgift. 

Eventuella tilläggsdatum för ansökan av subventionerad terminsavgift informeras om till alla som deltar i pågående termin när de är aktuellt.

Om undervisningen

I undervisningen ingår att bekanta sig med olika material, konststilar och konsthistoria, samt väcka, bibehålla och utveckla kreativiteten och konstintresset hos barnen. Vi samarbetar med gästkonstnärer, skolor, Pargas stad och andra institut i Pargas och Åbo. Vi hör till Pargas Kulturskolor (www.kulturskolor.fi) och Suomen kuvataidekoulujen liitto (youngart.fi).

Som bildkonstlärare fungerar Sonja Dragon och programansvarig bildkonstlärare Stella Tiisala. Som verksamhetsledare fungerar Tove Salovaara.

Vi tar emot nya elever via anmälningsblanketten på  hemsidan  under maj-juni. Man kan fråga efter lediga platser även på hösten. Man kan även pröva på konstskolan två gånger innan man binder sig till att fortsätta.

Åbolands bildkonstskola KonsTila
Fredrikaplan 4, Pargas

Åbolands Ungdomsförbund rf.
www.auf.fi